Size en uygun Uzaktan Eğitim Programını öğrenmek için hemen Formu Doldurun. SİZİ ARAYALIM
×
Tekuzem Ücretsiz Dene

Yüksek Seçim Kurulu 'na Kadro İhdası Kabul Edildi! YSK'ya 715 Kadro İhdas Edilecek!

Yüksek Seçim Kurulu merkez birimine 225, taşra birimlerine ise 490 olmak üzere toplam 715 kadro ihdas edilecek.

 
YSK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifine göre, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacak. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl, dört yedek üyeden oluşacak ve üyelerin görev süresi altı yıl olacak. Kurul kararlarını salt çoğunlukla verecek, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olacak.

Yüksek Seçim Kurulu seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığına atanacaklar için hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğretim yapmış ve bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak. Yüksek Seçim Kurulu kadrolarına ilk defa atanacak diğer personel, KPSS' de yönetmelikle belirlenen puan türünde asgari puan almış olanlar arasından, yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre başkan tarafından atanacak. Seçim müdür ve seçim müdür yardımcıları nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacak.

Kanun teklifi geçici madde ile seçim müdür ve seçim müdür yardımcısı için görevde yükselme sınavı ile kurum içi atama yapılmasına imkan tanıyacak. Seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığı görevine dışarıdan atanacak personele de sınır getiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu merkez birimine 225, taşra birimlerine ise 490 olmak üzere toplam 715 kadro ihdas edilecek.

Yorumunuzu Bırakın
Yorumlar
3.12.2017 20:54
Mr.

1

3.12.2017 21:01
Mr.

1