12. SINIF KİMYA (Organik Kimya) VİDEO DERS

Sınava yakın bir tarihte 4 Saat Canlı Soru Çözümü Dersi yapılacaktır.
İnternet bağlantısıyla ONLINE olarak katılabileceğiniz CANLI ve VİDEO derslerden oluşmaktadır. CD veya DVD olarak verilmemektedir.
399,00 TL
29,00 TL

TOPLAM 20 SAAT

 

ORGANİK KİMYA

KARBON KİMYASI

1             Organik – Anorganik bileşik

2             Organik Birleşik Formül Bulma

3             Organik Birleşik Genel Formüller

4             Lewis Yapıları - Vsper Gösterimi

5             Rezonans ve Tautomeri

6             Hibritleşme

7             Molekül Geometrisi - Koordine Kovalent Bağ

8             Polarlık - Apolarlık

9             Zayıf Etkileşimler

FONKSİYONEL GRUPLAR

10           İzomeri

11           Hidrokarbonlar ( Alkanlar Adlandırma)

12           Hidrokarbonlar ( Alkenler Adlandırma)

13           Hidrokarbonlar ( Alkinler Adlandırma)

14           Hidrokarbonlar ( Karma Adlandırma)

15           Hidrokarbonlar ( Alkanlar Elde Ediliş)

16           Hidrokarbonlar ( Alkenlar Elde Ediliş)

17           Hidrokarbonlar ( Alkinler Elde Ediliş)

18           Hidrokarbonlar ( Karma Elde Ediliş)

19           Hidrokarbonlar ( Alkanlar Tepkime)

20           Hidrokarbonlar ( Alkenlar Tepkime)

21           Hidrokarbonlar ( Alkinler Tepkime)

22           Hidrokarbonlar ( Karma Tepkime)

23           Alkoller (Adlandırma)

24           Eterler (Adlandırma)

25           Alkoller Eterler (Karma Adlandırma)

26           Alkoller (Elde Ediliş)

27           Eterler  (Elde Ediliş)

28           Alkoller Eterler (Karma Elde Ediliş)

29           Alkoller (Tepkime)

30           Eterler (Tepkime)

31           Alkoller Eterler (Tepkime)

32           Aldehit (Adlandırma)

33           keton (Adlandırma)

34           Aldehit Keton (Karma Adlandırma)

35           Aldehit (Elde Ediliş)

36           KEton  (Elde Ediliş)

37           Aldehit Keton (Karma Elde Ediliş)

38           Aldehit (Tepkime)

39           Keton (Tepkime)

40           Aldehit Keton(Tepkime)

41           Karboksikli Asit (Adlandırma)

42           Ester (Adlandırma)

43           Karboksikli Asit - Ester (Karma Adlandırma)

44           Karboksikli Asit (Elde Ediliş)

45           Ester (Elde Ediliş)

46           Karboksikli Asit - Ester(Karma Elde Ediliş)

47           Karboksikli Asit(Tepkime)

48           Ester (Tepkime)

49           Karboksikli Asit - Ester (Tepkime)

 

 

HETERO ORGANİK BİLEŞİKLER

50           Aromatik Birleşikler (İsimlendirme)

51           Aromatik Birleşikler (Elde Ediliş)

52           Aromatik Birleşikler(Tepkime)

53           Aromatik Birleşikler(Karma)

54           Azotlu Birleşikler (Aminler)

55           Azotlu Birleşikler (Amitler)

56           Çok Fonksiyonlu Birleşikler (Aminoasitler)

57           Çok Fonksiyonlu Birleşikler (Karbonhidratlar)

Bu eğitim programını tercih edenlerin kayıt olduğu diğer eğitimler

12. SINIF MATEMATİK (LİMİT - TÜREV - İNTEGRAL ) VİDEO DERS

Sınava yakın bir tarihte 4 Saat Canlı Soru Çözümü Dersi yapılacaktır.
399,00 TL 29,00 TL

12. SINIF BİYOLOJİ (Bitki-İnsan Biyolojisi) VİDEO DERS

Sınava yakın bir tarihte 4 Saat Canlı Soru Çözümü Dersi yapılacaktır.
399,00 TL 29,00 TL

12. SINIF FİZİK VİDEO DERS

Sınava yakın bir tarihte 4 Saat Canlı Soru Çözümü Dersi yapılacaktır.
499,00 TL 39,00 TL