Size en uygun Uzaktan Eğitim Programını öğrenmek için hemen Formu Doldurun. SİZİ ARAYALIM
×
Tekuzem Ücretsiz Dene

KPSS Öğretmenlik Puanlarının Geçerlilik Süresi Değişti!

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS Öğretmenlik puanlarının geçerlilik süresini tekrar 1 yıla düşürdü.
 

MEB, 2018 yılında, KPSS Öğretmenlik puanlarının geçerlilik süresini 2 yıla çıkarmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile, KPSS Öğretmenlik puanlarının geçerlilik süresini yeniden 1 yıla indirdi.

 

İşte o maddeler:
 

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır."
 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 

"GEÇİCİ MADDE 11- Öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarında elde ettikleri KPSS sonuçlan hakkında, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükmünün uygulanmasına devam edilir."

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Yorumunuzu Bırakın