2018 ÖABT Coğrafya Alan Bilgisi Canlı Dersler

849,00 TL
429,00 TL

2017 EYLÜL - EKİM Tarihlerinde Canlı Dersler Başlayacaktır. 2017 Yılına ait Video Dersler hesabınıza eklenerek, Canlı Dersler başlayana kadar 128 saatlik dersleri izleyebileceksiniz.

 

ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

FİZİKİ COĞRAFYA

 1. Coğrafyaya Giriş(Tarihçe)
 2. Yerkürenin Şekli Ve Hareketleri
 3. Kartoğrafya(Harita Bilgisi)
 4. Klimatoloji
 5. Jeomorfoloji
 6. Toprak Coğrafyası
 7. Bitki Coğrafyası
 8. Hidroloji
 9. Biyocoğrafya Ve Ekoloji

BEŞERİ  COĞRAFYA

 1. Kültür Coğrafyası
 2. Nüfus – Göç
 3. Yerleşme
 4. Çevre Sorunları

SİYASİ COĞRAFYA

 1. Jeopolitik
 2. Kuramlar

EKONOMİK COĞRAFYA

 1. Tarım Coğrafyası
 2. Hayvancılık Coğrafyası
 3. Ormancılık Coğrafyası
 4. Maden Ve Enerji Kaynağı
 5. Sanayi Coğrafyası
 6. Ulaşım – Ticaret
 7. Turizm Coğrafyası

BÖLGESEL COĞRAFYA

 1. Bölge
 2. Ülke