2017 ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Alan Bilgisi Video Dersler

İnternet bağlantısıyla ONLINE olarak katılabileceğiniz CANLI ve VİDEO derslerden oluşmaktadır. CD veya DVD olarak verilmemektedir.
359,00 TL
269,00 TL

2017 Yılına ait canlı ders videoları hesabınıza yüklenecektir. Sınav tarihine kadar sınırsız bir şekilde izleyebileceksiniz.Canlı ders başlama tarihlerine , canlı ders programından ulaşabilirsiniz.

 

 

ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

 HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 

 • 1. Ünite: İslam Öncesi Arap Tarihi
 • 2. Ünite: Hz. Muhammed’in Hayatı 

HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETİ 

 • 1. Ünite: Hadis Tarihi
 • 2. Ünite: Hadis Usulü
 • 3. Ünite: Hadis Metinleri   

KUR’AN-I KERİM’İN MUHTEVASINI ANLAMA 

 • 1. Ünite: Tefsir Tarihi
 • 2. Ünite: Tefsir Usulü
 • 3. Ünite: Tefsir Metinleri   

İSLAM İNANÇ ESASLARI 

 • 1. Ünite: Akaid Bilgileri
 • 2. Ünite: Kelam Konuları
 • 3. Ünite: Karşılaştırmalı Kelam Tartışmaları
 • 4. Ünite: Yeni İlm-i Kelam ve Problemleri   

İSLAM İBADET ESASLARI 

 • 1. Ünite: İbadet Esasları
 • 2. Ünite: Fıkıh ve Sosyal Hayat
 • 3. Ünite: Fıkıh Tarihi
 • 4. Ünite: Fıkıh Usulü
 • 5. Ünite: Güncel Fıkıh Meseleleri  

 İSLAM AHLAKI 

 • 1. Ünite: Ahlak Teorileri
 • 2. Ünite: Aile Ahlakı
 • 3. Ünite: İş Ahlakı
 • 4. Ünite: Toplumsal Ahlak
 • 5. Ünite: Çevre Ahlakı  

İSLAM ESTETİĞİ 

 • 1. Ünite: Estetik Teorileri
 • 2. Ünite: İslam Mimarisi
 • 3. Ünite: Hat Sanatı
 • 4. Ünite: Tezhip Sanatı
 • 5. Ünite: Minyatür Sanatı
 • 6. Ünite: Cilt Sanatı
 • 7. Ünite: Çini Sanatı
 • 8. Ünite: Edebiyat ve Sanat
 • 9. Ünite: Ahşap Sanatı
 • 10. Ünite: Maden Sanatı
 • 11. Ünite: Halı Sanatı
 • 12. Ünite: Taş Sanatı
 • 13. Ünite: Dini Musiki Sanatı
 • 14. Ünite: Diğer Estetik Sanatlar 

İSLAM FELSEFESİ 

 • 1. Ünite: İslam Felsefe Tarihi
 • 2. Ünite: İslam Felsefe Ekolleri ve Düşünceleri
 • 3. Ünite: Karşılaştırmalı İslam Felsefesi Konuları 

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDEKİ MEZHEP VE YORUMLARI 

 • 1. Ünite: İslam İtikadî ve Amelî Mezhepler Tarihi
 • 2. Ünite: Karşılaştırmalı İslam İtikadî ve Amelî Mezheplerin Tartışma Konuları
 • 3. Ünite: Çağdaş İslamî Akımlar ve Yorumları

 DİNLER TARİHİ 

 • 1. Ünite: Vahye Dayalı Dinler
 • 2. Ünite: Vahye Dayalı Olmayan Dinler
 • 3. Ünite: Günümüz Dünyası’nda Dini Yapılanmalar ve Karşıtları 

DİN SOSYOLOJİSİ 

 • 1. Ünite: Din Sosyolojisi Tarihi
 • 2. Ünite: Din Sosyolojisinin Konuları 

DİN PSİKOLOJİSİ 

 • 1. Ünite: Din Psikolojisi Tarihi
 • 2. Ünite: Din Psikolojisinin Konuları 

DİN FELSEFESİ 

 • 1. Ünite: Din Felsefesi Tarihi
 • 2. Ünite: Din Felsefesinin Konuları 

DİN EĞİTİMİ 

 • 1. Ünite: Din Eğitimi ve Konuları
 • 2. Ünite: İslam Eğitim Tarihi ve Kurumları
 • 3. Ünite: İslam Eğitim Temelleri ve İlkeleri 

ALAN BİLGİSİ 

 • 1. Ünite: Öğretim Yöntemleri, Yaklaşımları ve Stratejileri
 • 2. Ünite: Din Öğretimi Yöntemleri
 • 3. Ünite: Din Öğretiminde Planlama ve Süreçleri
 • 4. Ünite: Din Öğretiminde Farkındalık ve Rehberlik