LYS Eşit Ağırlık

TOPLAM EĞİTİM SAATİ: 184

İnternet bağlantısıyla ONLINE olarak katılabileceğiniz CANLI ve VİDEO derslerden oluşmaktadır. CD veya DVD olarak verilmemektedir.
999,00 TL yerine
519,00 TL

Nasıl Yararlanılır?   

Online kayıt işlemlerinizi;   

 • 444 5 835 no’lu çağrı merkezimizi arayarak, eğitim uzmanlarımız aracılığıyla ya da;
 • tekuzem.com resmi sitemize üye olarak gerçekleştirebilirsiniz.  

 Kayıt işleminin gerçekleştirilmesinin ardından, kişiye özel tanımlanan “kullanıcı adı ve şifre” bilgileri ile internet erişimi sağlanan her yerden, eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Dersleri dilediğiniz zaman sınırsız izleyebilirsiniz.  

Bu Dönem için sizi neler mi bekliyor?    

 • Türkiye'nin En Uzman Kadrosundan alacağınız eğitim ile diğer adaylardan bir adım önde sınavlara hazırlanacaksınız.
 • Kategorize edilmiş videolarınız sayesinde, eksiğiniz olan konunun videolarına rahatlıkla ulaşarak, sınav tarihine kadar sınırsız izleyebilirsiniz.
 • Rehberlik Uzmanınızdan yıl boyu çalışma programınızla alakalı destek alacaksınız.
 • Sınavda çıkabilecek ÖSYM tarzı soruları, soruların çözümlerini, çeldirici şıkları ve tüm çözüm tekniklerini öğreneceğiniz altın değerindeki adımdır. Soru çözüm derslerinde belirleyeceğiniz eksik olduğunuz konuları zaman geçirmeden öğrenmeniz büyük fayda sağlayacaktır.

 

 

MATEMATİK 

 • Mantık                     
 • Modüler aritmetik           
 • Denklem ve eşitsizlik sistemleri            
 • Trigonometri                     
 • Logaritma               
 • Diziler                      
 • Limit - süreklilik                 
 • Türev            
 • İntegral                    
 • Tekrarlı permütasyon-dönel permütasyon             
 • Olasılık(deneysel ve teorik olasılık)                  

 

EDEBİYAT 

1.BÖLÜM – TEMEL BİLGİLER, EDEBİYAT-SANAT-BİLİM,METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 

 • Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması 

2.BÖLÜM COŞKU VE HEYECANA BAĞLI METİNLER 

 • Şiirin Yapısı 
 • Şiirin Yapısı , Türleri ve Yorumu 
 • Şiirin Ahenk Unsurları 
 • Şiirin Dili ve Edebi Sanatlar 
 • Şiirde Zihniyet ve Gelenek  

3. BÖLÜM METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ( EDEBİ METİNLER,ÖĞRETİCİ METİNLER)  

 • Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler 
 • Öğretici Metinler 
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler 

4.BÖLÜM TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI ( İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ) 

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 
 • Sözlü Dönem-Olay Eksenli Türler 
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı- Olay Eksenli Türler 
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı- Yazılı Dönem 
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Karma  

5. BÖLÜM İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLER 

 • İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri 
 • Oğuz Türkçesi İle Oluşturulan İlk Ürünler ,Oğuz Türkçesi’nin  Anadolu’daki İlk Ürünleri  ( Duygu ve Heyecanı Dile Getiren Metinler , Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler, Öğretici Metinler ) 
 • XV. Yüzyıldan XIX. Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı 
 • Divan Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı Nazım/Şiir Şekilleri (Biçimleri) ve Özellikleri 
 • Anonim Halk Edebiyatı -Dede Korkut Hikayeleri-Anonim Ürünler 
 • Anonim Halk Edebiyatı Nazım (Şiir) Biçimleri 
 • Tekke Edebiyatı ve Temsilcileri 
 • Tekke Edebiyatı-Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım/Şiir Şekilleri (Biçimleri) ve Özellikleri 
 • Halk Edebiyatı Aşık Tarzı
 • Aşık Edebiyatı Nazım /Şiir Şekilleri (Biçimleri) ve Özellikleri  
 • Halk Edebiyatı Karma 

6. BÖLÜM BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI  

 • Tanzimat Dönemini Etkileyen Batı Edebiyatı Akımları 
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu 
 • Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler 
 • Tanzimat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metin-Şiir 
 • Tanzimat Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinler ve Göstermeye Bağlı Metinler
 • Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri - Sanatçıları 
 • Tanzimat Dönemi Karma 
 • Servetifünun Edebiyatını Etkileyen Akımlar
 • Servetifünun Dönemi Genel Özellikleri (Edebiyatı Cedide)- Sanatçıları 
 • Servitifünun Dönemi Türk Edebiyatı Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler-Şiir 
 • Servitifünun Dönemi Türk Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler 
 • Servetifünun Edebiyatı Bağımsız İsimler 
 • Servetifünun Edebiyatı Karma 
 • Fecriati Edebiyatı Topluluğu
 • Fecriati Topluluğu Karma 
 • Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı (Oluşum Süreci) 
 • Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler 
 • Milli Edebiyat Dönemi Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler 
 • Milli Edebiyat Dönemi Saf Şiir Yönelimi 
 • Milli Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinler 
 • Milli Edebiyat Dönemi Göstermeye Bağlı Metinler 
 • Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları – Genel Özellikleri  

7.BÖLÜM CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını Etkileyen Akımlar
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler 
 • Cumhuriyet Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler 
 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir 
 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 
 • Garip ( I. Yeni ) 
 • Hisarcılar 
 • Maviciler 
 • Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Öne Çıkaran Sanatçılar 
 • Garip ( I. Yeni ) Dışında Yeniliği Sürdüren Sanatçılar 
 • Mistik-Metafizik Şiir
 • İkinci Yeniler ( 1950-1965 ) 
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir ( 1960-1980 ) 
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri 
 • Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri 
 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Anlatmaya Bağlı Metinler 
 • Toplumcu-Gerçekçi Anlatmaya Bağlı Metinler 
 • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
 • Modernizm ve Postmodernizm 
 • Modernist Anlayış ve Eserler 
 • Cumhuriyet Dönemi Göstermeye Bağlı Metinler 
 • Cumhuriyet Dönemi Karma 
 • Eser-Yazar İnceleme Karma

  

COĞRAFYA 

DOĞAL SİSTEMLER

 • Levha hareketlerinin etkisi
 • Bitki türlerinin sınıflandırılması
 • Biyoçeşitlilik
 • Canlıların yeryüzü dağılışını etkileyen coğrafi faktörler
 • Ekosistemlerin işleyişi, Enerji akışı ve madde döngüsü
 • Su ekosisteminin işleyişi
 • Doğanın ekstremleri
 • Yarından sonra
 • İnsan ve doğa etkileşimi

BEŞERİ SİSTEMLER

 • Dünya nüfüsünün tarihsel artışı ve değişimi
 • Göçün mekansal etkileri
 • Nüfüs politikaları şehirler ve etki alanları
 • Tarihsel süreçte şehirler
 • Doğal ve beşeri unsulların ekonomiye etkisi
 • Üretim dağıtım ve tüketim sektörlerinin etkileşimi
 • Ekonomiye yön veren güç: Doğal kaynaklar
 • Uygarlıkların ortaya çıkışı
 • Ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel etkisi
 • Şehirleşme sanayi ve göç ilişkisi
 • Günümüz dünyasından geleceğin dünyasına

MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

 • Türkiye arazisinin jeolojik değişimi
 • Türkiye'de dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri
 • Türkiye'de toprak ve su varlığı
 • Medeniyetlerin merkezi: Türkiye, Türkiye'de arazi kullanımı
 • Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı
 • Türkiye'de tarım ve hayvancılık
 • Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları
 • Türkiyedeki madenlerın kullanımına bir örnek: Bor
 • Türkiye'de sanayi
 • Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
 • Doğal afetler ve Türkiye için riskleri
 • Türkiyede bölge sınıflandırılması
 • Türkiyede ulaşım ve ticaret
 • Türkiyede kültür ve turizm
 • Türkiyenin nüfüs politikaları
 • Türkiyenin nüfüs projeksiyonları
 • Türkiyenin bölgesel kalkınma projeleri
 • Geçmişten geleceğe türkiyenin jeopolitiği
 • Türkiyenin uluslararası örgütler ile ilişkisi

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Dünyanın keşfi. Coğrafi keşifler
 • Bölgeler ve ülkeler arasındaki etkileşimde teknolojinin rolü
 • Kültür bölgelerinin oluşumu ve türk kültürü
 • Küresel ticaretin 3 elemanı: hammade, üretim, Pazar
 • Hammadde üretim ve pazarın küresel ticaretteki yeri
 • Dünyanın hızla gelişen endüstrisi: Turizm
 • Ekonomik mucizenin ülkesi: modern japonya
 • İngilterenin sanayileşme süreci
 • Tarım ekonomi ilişkisi
 • Küresel ve bölgesel örgütler
 • Ülkeler neden farklı gelişmişlerdir?
 • Gelişmişlik seviyelerine göre ülkeleri tanıyalım
 • Gelişememiş bir ülk: Nijerya
 • Doğal kaynakların verimliliği
 • Enerji taşımacılığı
 • Günümüzün uyanan devi: çin
 • Sıcak çatışma bölgeleri

ÇEVRE VE TOPLUM

DOĞAL KAYNAK VE ÇEVRE

 • Doğal kaynakların değeri ve kullanımın değişimi
 • Doğal kaynaklar sınırsız mı?
 • Enerji kaynakları
 • Doğal kaynak kullanımın farklı olmasının çevresel sonuçları
 • Doğal kaynak kullanımın farklı olmasının çevresel etkileri
 • Kaynakların kullanımıyla ortaya çıkan sorunları
 • Kaynakların çevreye etkisi
 • Doğal kaynakların kullanımı
 • Doğal kaynaklar ve insan faaliyetleri
 • Arazi kullanımın çevresel etkileri
 • Doğanın işleyişi
 • Doğadaki tehlikeler
 • Çevre koruma uygulamaları
 • Çevresel örgütler ve özellikleri
 • Doğal kaynakların yönetimine ait ilkeler
 • Sınırlı kaynaklar doğa ile uyumlu yaşamak
 • Doğal mirasın korunması
 • Çevre bilinci

DOĞAL KAYNAKLARIN KÜRESEL ETKİLERİ

 • Çevresel sorunların sınıflandırılması
 • Küresel çevre sonunlarının yayılışı
 • Teknolojinin çevresel etkileri
 • Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre sorunları nelerdir?
 • Ekolojik döngülere insan müdehaleleri
 • Atık ve geri dönüşüm
 • Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik stratejiler

 

  • Kayıt olmak istediğiniz Eğitim Programı'na tekuzem.com İnternet Sitesinden veya Çağrı Merkezini 444 5 835 arayarak Eğitim Uzmanlarımız aracılığıyla da kayıt olabilirsiniz.

  • CANLI veya VİDEO eğitimlere internet erişimi olan her yerden telefon, tablet veya bilgisayar ile katılabilirsiniz.

  • Kayıt olduğunuz eğitim programının Canlı Ders Takvimi bireysel hesabınızda bulunmaktadır. Ders günü ve saati geldiğinde hesabınızdan doğrudan canlı derslere katılabilir, ders anında öğretmen ve sınıf arkadaşlarınızla etkileşimde bulunabilirsiniz.

  • Canlı Derslere katılsanız da katılmasanız da video olarak hesabınıza eklenir. İstediğiniz zaman istediğiniz yerden sınırsız olarak video eğitimlerden yararlanabilirsiniz.

  • Kayıt olduğunuz anda hesabınıza eklenen video eğitimler ile zaman kaybetmeden sınava hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Özellikle zorlandığınız ya da eksik olduğunuzu düşündüğünüz tüm konuları canlı dersleriniz başlayana kadar tekrar etmenizi tavsiye ederiz.

  • Kayıt olduğunuz anda tüm video eğitimler hesabınıza eklenir. Sınav tarihine kadar herhangi bir sınırlama olmadan istediğiniz zaman hesabınıza giriş yaparak video eğitimlerden yararlanabilirsiniz.

  • Gireceğiniz sınava ait müfredattaki tüm konular eğitim boyunca işlenecektir. Hatta soru sayısı çok olan ve sınavda çıkma ihtimali yüksek olan konulara daha çok ağırlık verilmekteyken; müfredat dışı konulardan kaçınılarak zaman kaybı ve bilgi kirliliği önlenilmektedir.

  • Tekuzem öğretmen kadrosu; alanında uzman, Ankara merkezde bulunan eğitim kurumlarında yıllarca tecrübe edinmiş, memnuniyeti ve başarı oranları oldukça yüksek öğretmenlerden oluşmaktadır.

  • Kayıt olduğunuz programa göre değişebilmekle beraber genel olarak sınavda başarılı olmanızı kolaylaştıracak; Deneme Sınavları, Canlı Ara ve Genel Tekrar dersleri, bireysel Rehberlik Hizmetleri, varsa Mülakat Eğitimleri ve zengin Yayın Destekleri sunulmaktadır.

  • Tekuzem eğitimlerinden faydalanmak için herhangi bir ek kuruluma veya cihaza gerek yoktur. Ancak daha kaliteli eğitim deneyimi elde etmek için ÜCRETSİZ olan ve sadece 1 kez bilgisayarınıza yüklenmesi yeterli olan Adobe Connect eklentisini cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz.Ayrıca yaşanılan her türlü teknik problem karşısında sistem yöneticilerimizden 7 gün destek alabilirsiniz.